czwartek, 25 kwiecień 2024
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna

Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP w Jarosławiu jest  jedną z  dwóch placówek tego typu prowadzonych na terenie województwa podkarpackiego. Placówka działa od 01 września 2017r. i od początku swej działalności administrowana jest przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej – Prowincja Przemyska.  Placówka przeznaczona jest dla 20 dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagający stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Dane teleadresowe:

Ks. Lisińskiego 7
37-500 Jarosław
tel./fax 16 621 34 75
e-mail: rpot@rpotjaroslaw.pl

Więcej informacji pod linkiem:

http://rpotjaroslaw.pl/