wtorek, 25 czerwiec 2024
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Mieszkanie kryzysowe

Mieszkanie kryzysowe

W ramach Punktu Interwencji Kryzysowej PCPR dysponuje mieszkaniem dla osób i rodzin dotkniętych przemocą domową oraz przeżywających kryzysy osobiste, rodzinne i społeczne.

Zasady umieszczenia w mieszkaniu kryzysowym:

  • pobyt osób odbywa się na podstawie skierowania udzielonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
  • schronienia udziela się na okres 3 miesięcy,
  • mieszkanie przeznaczone jest dla mieszkańców powiatu jarosławskiego,