środa, 17 lipiec 2024
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Ogłoszenia

451665181_881015280726101_9019154950192552187_n

Zawarto umowę na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

Powiat Jarosławski w dniu dzisiejszym (17.07.2024 r.), zawarł umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację ” Programu wyrównania różnic między regionami III”. Sygnatariuszami

logo projektu bez logo ROPS

Harmonogram udzielania wsparcia w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej”

Harmonogram udzielania wsparcia w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” W dniu 19.04.2024 r. zakończył

csm_zaj_561976bf50

Ogłoszenie w sprawie programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) „Zajęcia klubowe w WTZ”

Ogłoszenie w sprawie programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) „Zajęcia klubowe w WTZ” od 01sierpnia 2024r. do 31 stycznia 2025r. Starosta Jarosławski informuje, że

logo projektu bez logo ROPS

Projekt „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej”

Powiat Jarosławski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu rozpoczyna rekrutację do udziału w grupach wsparcia organizowanych w ramach projektu partnerskiego pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających


Świadczenia

Akcja informacyjna programu Rodzina 500+

Akcja informacyjna programu Rodzina 500+

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami na temat zmian dotyczących przyznawania świadczenia wychowawczego. W dniu 27.06.2019r. w ramach akcji informacyjnej dotyczącej programu Rodzina 500+

Program 500+ dla rodzin zastępczych

ULOTKA.docx – kliknij aby pobrać Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu informuje, że w związku z wejściem w życie rządowego programu pomocy państwa w wychowaniu