poniedziałek, 27 maj 2024
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Archiwa dzienne: 18 kwietnia 2024

Powiat Jarosławski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu zaprasza do składania ofert na prowadzenie zajęć animacyjnych dla dzieci rodziców biorących udział w grupie wsparcia dla rodzin zastępczych beneficjentów projektu „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej”. zapytanie ofertowe zajęcia animacyjne – pobierz

Powiat Jarosławski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu zaprasza do składania ofert na wynajem sal do prowadzenia grupy wsparcia dla rodzin zastępczych oraz zajęć animacyjnych dla dzieci w ramach projektu „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej”. zapytanie ofertowe wynajem sali – pobierz