poniedziałek, 27 maj 2024
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Dom Pod Lipami i Lipowy Zakątek

Dom pod Lipami Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza w Radymnie jest placówką opiekuńczo-wychowawczą prowadzoną na terenie powiatu jarosławskiego. Jest to placówka typu socjalizacyjnego przeznaczona dla 14 dzieci w wieku od 10 do 25 lat – pod warunkiem kontynuowania nauki. Jako jednostka budżetowa nadzorowana jest przez Starostę Jarosławskiego działającego przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu.  Placówką kieruje, powoływany i odwoływany przez Zarząd Powiatu,  dyrektor – Małgorzata Foryś.

Dane teleadresowe:

Mickiewicza 30/1
37-550 Radymno
tel. 16 621 77 60
e-mail : biuro@dompodlipami.pl

Lipowy Zakątek Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza w Radymnie jest placówką typu socjalizacyjnego i interwencyjnego, przeznaczoną dla 14 osób w wieku od 10 do 25 roku życia – pod warunkiem kontynuowania nauki.

Dane teleadresowe:

Mickiewicza 30/2
37-550 Radymno
tel. 16 621 77 60
e-mail : biuro@dompodlipami.pl

Więcej informacji pod linkiem:

http://dompodlipami.pl/