poniedziałek, 27 maj 2024
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Poradnictwo specjalistyczne

Poradnictwo socjalne:

  • szukanie sposobów radzenia sobie w sytuacji przemocy domowej,
  • praca nad poznawaniem siebie: uczuć, potrzeb, własnych ograniczeń, przekonań,
  • praca nad sobą: m.in. poprzez podnoszenie poczucia własnej wartości, usuwanie wewnętrznych czynników zniewalających, uczenie się asertywności.