środa, 17 lipiec 2024
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Psycholog

Poradnictwo psychologiczne:

  • diagnoza problemów emocjonalnych i wychowawczych dzieci,
  • poradnictwo psychologiczne w trudnościach wychowawczych,
  • interwencja psychologiczna w kryzysach emocjonalnych,
  • elementy terapii dzieci i rodzin w przypadkach przemocy domowej, konfliktów rodzinnych i małżeńskich, wykorzystywania seksualnego dzieci, problemów emocjonalnych.