środa, 17 lipiec 2024
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, nieodpłatna mediacja w 2024 r.

0

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej Powiat Jarosławski od 1 stycznia 2016 roku realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Przedsięwzięcie to już od kilku lat zapewnia dostęp do pomocy prawnej zupełnie za darmo osobom, które nie stać na skorzystanie z płatnej, komercyjnej porady.

W roku 2024 Starosta Jarosławski uruchomił 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, oraz 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym punkt ze specjalizacją niepodatnej mediacji. Punkty mają pięć lokalizacji w miejscowościach wiejskich, co umożliwia łatwiejszy dostęp do porad prawnych dla osób z ograniczoną możliwością dojazdu do miasta. Punkt w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu działa od godz. 8.00 do 16.00, co z kolei pozwala na skorzystanie z porad niejako „przy okazji” osobom, które załatwiają swoje sprawy urzędowe.

Porad prawnych w 2024 roku udzielają adwokaci i radcowie prawni, doradcy, mediatorzy oraz prawnicy działający z ramienia organizacji pozarządowych.

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku.

Więcej informacji można uzyskać klikając na podany link : https://bip.jaroslawski.pl/nieodplatna-pomoc-prawna

Ponadto informujemy, że uruchomiony został na stronie internetowej Starostwa Powiatowego poradnik podstawowych zagadnień  prawnych pn. Edukacja Prawna : https://powiat.jaroslawski.pl/edukacja-prawna