niedziela, 3 marzec 2024
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Przeglądasz: Ogłoszenia

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 pod bezpłatnym numerem telefonu 800 007 140 można uzyskać informacje dotyczące: nawigacji w Systemie iPFRON+, wprowadzania danych w pola formularza wniosku, wypełniania pól formularza wniosku czy problemów technicznych w działaniu aplikacji. Poznaj iPFRON+ Jeżeli nie wziąłeś udziału w szkoleniu z iPFRON+, a chciałbyś poznać nowy system wprowadzany przez PFRON to cały czas masz okazję nauczyć się jego obsługi. Wystarczy, że wejdziesz na kanał Youtube iPFRON+, https://www.youtube.com/@ipfronplus/playlists i wybierzesz przygotowaną dla Ciebie playlistę. Skorzystaj ze szkoleń e-learningowych Szkolenia zawierają między innymi informacje o projekcie iPFRON+, instruktaże pomocne w sprawnym poruszaniu się…

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław tel. 16 624 62 85, adres e-mail: sekretariat@pcpr-jaroslaw.pl Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa oraz prowadzenie działań o charakterze interwencji kryzysowej i pracy socjalnej to zadanie powiatu z zakresu pomocy społecznej. Skierowane jest do osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spowodowanej ubóstwem, przemocą w rodzinie, alkoholizmem, konfliktami rodzinnymi, problemami opiekuńczo-wychowawczymi z dziećmi i młodzieżą, itp. Osoby i rodziny (mieszkańcy powiatu jarosławskiego) znajdujące się w trudnej sytuacji kryzysowej, wymagające wsparcia w formie specjalistycznego poradnictwa mogą umówić się na wizytę po uprzednim kontakcie telefonicznym: 16 624…

12 maja 2023 roku odbył się Integracyjny Piknik PSONI z Funduszami Europejskimi w ramach obchodzonego Dnia Godności w Jarosławiu. Organizatorem jest PSONI Koło w Jarosławiu. W imprezie uczestniczyli m.in. Poseł na Sejm RP Tadeusz Chrzan, Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot, Radni Powiatowi, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszka Majowska oraz przede wszystkim podopieczni PSONI a także uczniowie okolicznych szkół, przedstawiciele instytucji i wielu mieszkańców ziemi jarosławskiej.

    27 kwietnia w Jarosławskim Ośrodku Kultury i Sztuki odbyła się uroczysta Gala z okazji 40 lecia Jarosławskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnoprawnych. Rozpoczęła się ona wystąpieniem Przewodniczącego Zarządu Mariusza Mitusia. Następnie, statuetkami dziękczynnymi zostały uhonorowane osoby zasłużone dla PSONI Koło w Jarosławiu. Wśród licznego grona osób uhonorowani zostali : Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszka Majowska, którzy w swoich podziękowaniach zaznaczyli, iż  statuetkę odbierają nie tylko dla siebie lecz dla całego powiatu jarosławskiego i dla swoich poprzedników. Podkreślili również, że współpraca ze Stowarzyszeniem to prawdziwy zaszczyt i radość oraz  życzyli kolejnych…

25 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej – temat skutków alienacji rodzicielskiej i jej zapobieganiu rzadko jest poruszany, pragniemy go Państwu przybliżyć. Co to jest alienacja rodzicielska ? Alienacja rodzicielska to: – ograniczanie kontaktu i izolowanie dziecka od drugiego rodzica, – odcinanie drugiego rodzica od informacji dotyczących dziecka, – wymazywanie drugiego rodzica z życia dziecka, niszczenie zdjęć i pamiątek- deprecjonowanie i przedstawianie rodzica w złym świetle („pranie mózgu” dziecka), – manipulowanie uczuciami, przekupywanie dziecka w celu zakłócenia relacji z drugim rodzicem, – deprecjonowanie i przedstawianie drugiego rodzica w złym świetle, – zakazywanie dziecku swobodnego mówienia i wyrażania miłości…

Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu, zlokalizowany jest przy ul. 3 Maja 39 w Jarosławiu. Działalność placówki współfinansowana jest ze środków PFRON oraz Powiatu Jarosławskiego. W 2023r. pozyskano środki z PFRON na działalność WTZ w kwocie 1 384 800,00 zł, w tym środki na działalność Klubu Absolwenta WTZ – 216 300,00 zł. Wkład finansowy Powiatu Jarosławskiego 153 867,00 zł W zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej uczestniczy 50 osób z terenu Powiatu Jarosławskiego, posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym, ze wskazaniem do terapii zajęciowej. Uczestnicy korzystają…

Wszystkie osoby niepełnosprawne zachęcamy do składania wniosków o dofinansowanie (w formie elektronicznej w systemie SOW pod adresem  https://sow.pfron.org.pl ), dotyczące programu „Aktywny Samorząd” Moduł I i II. Nabór wniosków zostaje uruchomiony od 1 marca  2023r. Więcej informacji jest dostępnych w zakładce „Wnioski do pobrania – „Aktywny Samorząd 2023r.” Wszelkie informacje można też uzyskać pod numerem telefonu: 16 624 62 90.  Dodatkowe informacje https://www.pfron.org.pl

1 2 3 4 5 20