niedziela, 3 marzec 2024
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

0

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu,
ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław
tel. 16 624 62 85,
adres e-mail: sekretariat@pcpr-jaroslaw.pl
Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa oraz prowadzenie działań o charakterze
interwencji kryzysowej i pracy socjalnej to zadanie powiatu z zakresu pomocy społecznej.
Skierowane jest do osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spowodowanej
ubóstwem, przemocą w rodzinie, alkoholizmem, konfliktami rodzinnymi, problemami
opiekuńczo-wychowawczymi z dziećmi i młodzieżą, itp.
Osoby i rodziny (mieszkańcy powiatu jarosławskiego) znajdujące się w trudnej sytuacji
kryzysowej, wymagające wsparcia w formie specjalistycznego poradnictwa mogą umówić się
na wizytę po uprzednim kontakcie telefonicznym: 16 624 63 27 lub osobistym.

Zapewniamy nieodpłatne poradnictwo i wsparcie psychologiczne, terapię dla dzieci
i młodzieży, poradnictwo prawne oraz poradnictwo socjalne.
HARMONOGRAM DYŻURÓW SPECJALISTÓW

psycholog –  w każdy poniedziałek
od godz. 14.00 -17.00 – Jarosław, ul. Paderewskiego 11a – pokój Nr 1

psycholog dziecięcy –  w każdą środę
od godz.16.00 – 19.00 – Jarosław, ul. Paderewskiego 11 a – pokój Nr 1

radca prawny – w każdą środę
od godz. 8.00 – 10.00 – Jarosław, ul. Paderewskiego 11a – pokój Nr 1

specjalista pracy socjalnej – od poniedziałku do piątku
(bez rejestracji)
od godz.7.30 do 14.30 – Starostwo Powiatowe – Jarosław, ul. Jana Pawła II 17
II piętro – pokój Nr 212

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY