poniedziałek, 27 maj 2024
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Przeglądasz: Ogłoszenia

W związku z coraz częściej pojawiającymi się próbami wyłudzenia pieniędzy od osób chcących złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze w szczególności przez oferowanie odpłatności wniosków w witrynach internetowych przypominamy, że jedynymi stronami internetowymi z autoryzowanymi przez stronę rządową informacjami o programie „Rodzina 500plus” są strony : • Rodzina 500plus.gov.pl • Obywatel.gov.pl • Oficjalne strony ministerstw Przypominamy, że wniosek o przyznawanie świadczenia wychowawczego jest bezpłatny.

ULOTKA.docx – kliknij aby pobrać Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu informuje, że w związku z wejściem w życie rządowego programu pomocy państwa w wychowaniu dzieci tzw. Programu 500+ wprowadzone zostały zmiany do ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 32 z poĹşn. zm.), które uprawniają rodziny zastępcze do ubiegania się o przyznanie dodatku wychowawczego na każde umieszczone w niej dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia. O przyznanie dodatku wychowawczego ubiegać mogą się rodziny zastępcze : – ustanowione postanowieniem Sądu Rejonowego, – zamieszkujące na…

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Jarosławski realizuje od 1 stycznia 2016 r. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. W związku z art. 9 ust. 2 i 3 ustawy Starosta Jarosławski ustalił pięć punktów pomocy prawnej, w których od 1 stycznia 2016 r. jest udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych w/w ustawą. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zostały zlokalizowane w powiatowym i gminnych lokalach, na podstawie zawartych porozumień. Nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona według poniżej zamieszczonego…

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu informuje, że od lipca 2015 do grudnia 2015r. realizuje projekt w ramach PUNKTU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ w którym mieszkańcy powiatu jarosławskiego mogą wziąć udział w bezpłatnych sesjach poradnictwa rodzinnego i terapii rodzin

1 19 20 21