czwartek, 25 kwiecień 2024
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Przeglądasz: Ogłoszenia

Oddział Podkarpacki PFRON informuje o ogłoszeniu XIII edycji Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze : zawodowym, zdrowotnym lub społecznym pn. „Otwarte drzwi” W celu zapoznania się z pełną ofertą proszę pobrać poniższe pliki :

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie i pomoc finansową dla rodziny tragicznie zmarłej Pani Bernadetty, która zginęła w wypadku samochodowym w dniu 25.05.2016r w Jarosławiu – Garbarze. Wszyscy chętni mogą dokonywać wpłat na nr konta bankowego 58 9096 0004 2001 0000 0329 0001 z dopiskiem „Dla dzieci Bernadetty”. Za okazaną pomoc bardzo dziękujemy.

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Przeworsku zaprasza do udziału w projekcie „ObudĹş swój potencjał – YEI” organizowanym przez Podkarpacką Wojewódzką Komendę OHP w Rzeszowie. W ramach projektu zapewniamy: – doradztwo zawodowe – indywidualne i grupowe, – porady psychologiczne – indywidualne i grupowe, – podstawowy kurs komputerowy, kurs ECDL, prawo jazdy kat. B, języki obce, – kursy zawodowe, – stypendium szkoleniowe na zakończenie kursów zawodowych, – pośrednictwo pracy, – płatne 3-miesięczne staże zawodowe. Wymagania: – wiek od 18 do 24 lat, – brak zatrudnienia, – osoby nieuczące się, – brak kwalifikacji zawodowych lub zbyt niskie kwalifikacje zawodowe albo kwalifikacje zawodowe niedostosowane…

Przedstawiamy ofertę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie. Oferta skierowana jest do uczniów niewidomych i słabo widzących, niesłyszących, słabo słyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z autyzmem, w tym z zespołem Aspargera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W celu zapoznania się z pełną ofertą proszę pobrać poniższe pliki : sosw2/a>

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu informuje, że została ogłoszona XV edycja Programu Stypendiów Pomostowych. W poprzednich latach stypendia otrzymało 14.154 absolwentów szkół średnich rozpoczynających studia, w tym 208 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Jest to program dla tegorocznych maturzystów, pochodzących ze wsi i małych miast (do 20 tys. mieszkańców), którzy uzyskali co najmniej 90 punktów z egzaminów pisemnych na maturze, dostaną się na I rok stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w polskich publicznych uczelniach akademickich i spełnią pozostałe warunki określone w regulaminie. W ramach Programu oferowane jest stypendium na I rok studiów w wysokości 5000…

W związku z coraz częściej pojawiającymi się próbami wyłudzenia pieniędzy od osób chcących złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze w szczególności przez oferowanie odpłatności wniosków w witrynach internetowych przypominamy, że jedynymi stronami internetowymi z autoryzowanymi przez stronę rządową informacjami o programie „Rodzina 500plus” są strony : • Rodzina 500plus.gov.pl • Obywatel.gov.pl • Oficjalne strony ministerstw Przypominamy, że wniosek o przyznawanie świadczenia wychowawczego jest bezpłatny.

ULOTKA.docx – kliknij aby pobrać Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu informuje, że w związku z wejściem w życie rządowego programu pomocy państwa w wychowaniu dzieci tzw. Programu 500+ wprowadzone zostały zmiany do ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 32 z poĹşn. zm.), które uprawniają rodziny zastępcze do ubiegania się o przyznanie dodatku wychowawczego na każde umieszczone w niej dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia. O przyznanie dodatku wychowawczego ubiegać mogą się rodziny zastępcze : – ustanowione postanowieniem Sądu Rejonowego, – zamieszkujące na…

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Jarosławski realizuje od 1 stycznia 2016 r. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. W związku z art. 9 ust. 2 i 3 ustawy Starosta Jarosławski ustalił pięć punktów pomocy prawnej, w których od 1 stycznia 2016 r. jest udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych w/w ustawą. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zostały zlokalizowane w powiatowym i gminnych lokalach, na podstawie zawartych porozumień. Nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona według poniżej zamieszczonego…

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu informuje, że od lipca 2015 do grudnia 2015r. realizuje projekt w ramach PUNKTU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ w którym mieszkańcy powiatu jarosławskiego mogą wziąć udział w bezpłatnych sesjach poradnictwa rodzinnego i terapii rodzin

1 18 19 20 21