środa, 24 kwiecień 2024
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Projekt

0

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Przeworsku zaprasza do udziału w projekcie „ObudĹş swój potencjał – YEI” organizowanym przez Podkarpacką Wojewódzką Komendę OHP w Rzeszowie.

W ramach projektu zapewniamy:
– doradztwo zawodowe – indywidualne i grupowe,
– porady psychologiczne – indywidualne i grupowe,
– podstawowy kurs komputerowy, kurs ECDL, prawo jazdy kat. B, języki obce,
– kursy zawodowe,
– stypendium szkoleniowe na zakończenie kursów zawodowych,
– pośrednictwo pracy,
– płatne 3-miesięczne staże zawodowe.

Wymagania:
– wiek od 18 do 24 lat,
– brak zatrudnienia,
– osoby nieuczące się,
– brak kwalifikacji zawodowych lub zbyt niskie kwalifikacje zawodowe albo kwalifikacje
zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy,
– brak doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania
pracy.

Uczestnikom projektu „ObudĹş swój potencjał – YEI” zapewnia się: bezpłatne wyżywienie,zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, ubezpieczenie NNW, badania lekarskie oraz materiały
edukacyjne.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt osobisty w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45-15:45 w Młodzieżowym Centrum Kariery w Przeworsku.

Udział w projekcie jest bezpłatny!!!

Serdecznie zapraszamy

Młodzieżowe Centrum Kariery w Przeworsku
Ul. Lwowska 16
37-200 Przeworsk
Tel. 16 648 22 78
mck.przeworsk@ohp.pl

Pobierz plakat :
plakat