środa, 24 kwiecień 2024
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Stypendium Pomostowe dla tegorocznych maturzystów

0

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu informuje, że została ogłoszona XV edycja Programu Stypendiów Pomostowych. W poprzednich latach stypendia otrzymało 14.154 absolwentów szkół średnich rozpoczynających studia, w tym 208 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Jest to program dla tegorocznych maturzystów, pochodzących ze wsi i małych miast (do 20 tys. mieszkańców), którzy uzyskali co najmniej 90 punktów z egzaminów pisemnych na maturze, dostaną się na I rok stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w polskich publicznych uczelniach akademickich i spełnią pozostałe warunki określone w regulaminie.

W ramach Programu oferowane jest stypendium na I rok studiów w wysokości 5000 zł wypłacane w 10 miesięcznych ratach. Na kolejnych latach studiów pomoc w ramach programu adresowana jest do stypendystów osiągających dobre wyniki w nauce.

Termin składania wniosków on-line upływa 17 sierpnia 2016 r. o godzinie 16:00.

Wydrukowane i podpisane dokumenty wraz z załącznikami należy przesłać do Fundacji do 24 sierpnia 2016 r.

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości zachęca do współpracy!

Poniżej znajduje się link do strony internetowej zawierającej szczegółowe informacje o Programie Stypendiów Pomostowych.

www.fep.lodz.pl/pl/aktualnosci/85-stypendia/204-pozyskaj-wsparcie-na-studia-xv-edycja-programu-stypendiow-pomostowych