czwartek, 25 kwiecień 2024
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Nabór na II kadencję delagatów do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

0

Samorząd Województwa Podkarpackiego celem zapewnienia jak najszerszej reprezentacji aktywnych przedstawicieli naszego regionu ze środowisk senioralnych, zaangażowanych w problematykę osób starszych, mogących mieć wpływ na kreowanie polityki senioralnej w skali kraju w Obywatelskim Parlamencie Seniorów w dniach 15 lipca do 15 września 2016 r. przeprowadzi nabór kandydatów z Województwa Podkarpackiego na II kadencję do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

W celu zapoznania się z pełną ofertą proszę pobrać poniższe pliki :

ops/a>