czwartek, 25 kwiecień 2024
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Oferta edukacyjna SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie

0

Przedstawiamy ofertę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie.
Oferta skierowana jest do uczniów niewidomych i słabo widzących, niesłyszących, słabo słyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z autyzmem, w tym z zespołem Aspargera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W celu zapoznania się z pełną ofertą proszę pobrać poniższe pliki :

sosw/a>

sosw2/a>

sosw3/a>