wtorek, 19 Marzec 2019
 • 016 624-62-85
 • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Projekt „Bądź POWER!”

0

Szanowni Państwo,

zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze wsparcia osób młodych pozostających bez pracy z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego informujemy o realizacji projektu pn. „Bądź POWER!”.

Projekt „Bądź POWER! ” realizowany jest przez Szkolenia i Edukacja Sp. z o. o. Sp. k.f z siedzibą w Rzeszowie przy u! Henryka Pobożnego [4, 35-617 Rzeszów, w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu aktywności zawodowo-edukacyjnęj u 50 osób biernych zawodowo (30K, 20M) w wieku 15-29 lal bez pracy, w tym osób z niepełnosprawność i ant i, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEFT, zamieszkałe na terenie woj. podkarpackiego w raz, przepisów Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1.

Grupę docelową stanowią osoby:

 •  bierne zawodowo w wieku 15-29 lat, nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu w tym;
  • osoby z niepełnosprawność
  • osoby o niskich kwalifikacjach
 • niezarejestrowane w PUP
 • zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),

Główne rezultaty to wzrost liczby osób aktywnych społecznie i zatrudnionych co osiągnięte zostanie dzięki wspieraniu rozwoju kompetencji życiowych, społecznych i zawodowych oraz dążeń do usamodzielnienia poprzez wykorzystanie instrumentów aktywizacji edukacyjnej, zawodowej i społecznej, a także wzrostu ogólnej motywacji i aktywności Uczestników projektu.

Zakres i Organizacja wsparcia:

a) Identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w lym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych

 • INDYWIDUALNE SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM, KTÓRY OPRACOWUJE WRAZ Z UCZESTNIKIEM- IPD (Indywidualny Plan Działania) (6 h/ł UP)

b) Nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, poprzez wysokiej jakości szkolenia zakończone egzaminem zewnętrznym i wydaniem uznanego certyfikatu

 • SZKOLENIA ZAWODOWE (średnio 120 godzin x 50os.) szkolenia zakończy się egzaminem i troskaniem certyfikatu/dyplomu/zaświadczenia potwierdzającego uzyskane kwalifikacje i/lub kompetencje

c) Nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu poprzez 4m-c staże zawodowe

 • STAŻE ZAWODOWE (50 os.; 4 m-ce) wynagrodzenie stażowe 1280,46 zł brutto wraz ze składkami Pracodawcy

d) Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby

 • INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY (8h/EUP)

Dodatkowo zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdu
 • catering
 • materiały szkoleniowe
 • stypendium szkoleniowe dla uczestników szkoleń

Prosimy o u możliwie nie rozpowszechniania informacji o projekcie w postaci ulotek’ plakatów w Państwa siedzibie.

W przypadku pytań bądź zainteresowania udziałem w projekcie potencjalnych uczestników prosimy o kontakt telefoniczny: 535-059-308 lub e-milowy; rekrutacja2@szkoleniawkk.pl

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na naszej stronie internetowej:

www.przekwalifikowani.szkoleniawkk.pl

Biuro projektu u „Bądź POWER!”

Szkolenia i Edukacja Sp, z o.o. sp, k. ul. Henryka Pobożnego 14 35-617 Rzeszów

kliknij aby pobrać
kliknij aby pobrac plakat< /a>

kliknij aby pobrac pismo< /a>