niedziela, 3 marzec 2024
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Korespondencja kierowana do PCPR – ważne

0

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu przypomina, że w związku z epidemią COVID-19 zmienił się sposób dostarczania pism i wniosków. NIE MOŻNA SKORZYSTAĆ OSOBIŚCIE Z BIURA PODAWCZEGO/SEKRETARIATU.

Informujemy, że od 22.06.2020r. przed drzwiami „A” Starostwa Powiatowego w Jarosławiu w godzinach
7:30 – 14:30 będzie funkcjonowało pudełko PCPR przeznaczone na korespondencję kierowaną
do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu.

Korespondencję należy wrzucać do w/w pudełka w zaklejonej kopercie. Przy tej opcji brak jest potwierdzenia odbioru pisma przez pracownika jednostki.

W przypadku chęci uzyskania potwierdzenia otrzymania pisma przez jednostkę, korespondencję należy wysłać za pomocą kuriera lub drogą pocztową.

Pozostałe dostępne metody składania pism to droga mailowa (sekretariat@pcpr-jaroslaw.pl)
oraz platforma elektroniczna E-PUAP.