poniedziałek, 6 luty 2023
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Archiwa dzienne: 2 grudnia 2022

25 listopada 2022r. w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu odbyło się „ Interdyscyplinarne szkolenie w obszarze wzmocnienia współpracy w ramach realizacji programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych i psychologiczno – terapeutycznych na terenie Powiatu Jarosławskiego”. Skierowane było one do członków Zespołów Interdyscyplinarnych i grup roboczych miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej. Organizatorem Szkolenia było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu. Uczestnicy zostali przywitani przez Wicestarostę Powiatu Jarosławskiego Mariusza Trojaka i Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu Agnieszkę Majowską. Szkolenie prowadzone było przez : – P. Anna Łukaszów i Patrycjusz Nowakowski, realizatorzy Programów z ramienia PCPR w Jarosławiu – P. Radosław Zieliński-…