wtorek, 6 czerwiec 2023
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Archiwa miesięczne: kwiecień, 2023

    27 kwietnia w Jarosławskim Ośrodku Kultury i Sztuki odbyła się uroczysta Gala z okazji 40 lecia Jarosławskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnoprawnych. Rozpoczęła się ona wystąpieniem Przewodniczącego Zarządu Mariusza Mitusia. Następnie, statuetkami dziękczynnymi zostały uhonorowane osoby zasłużone dla PSONI Koło w Jarosławiu. Wśród licznego grona osób uhonorowani zostali : Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszka Majowska, którzy w swoich podziękowaniach zaznaczyli, iż  statuetkę odbierają nie tylko dla siebie lecz dla całego powiatu jarosławskiego i dla swoich poprzedników. Podkreślili również, że współpraca ze Stowarzyszeniem to prawdziwy zaszczyt i radość oraz  życzyli kolejnych…

25 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej – temat skutków alienacji rodzicielskiej i jej zapobieganiu rzadko jest poruszany, pragniemy go Państwu przybliżyć. Co to jest alienacja rodzicielska ? Alienacja rodzicielska to: – ograniczanie kontaktu i izolowanie dziecka od drugiego rodzica, – odcinanie drugiego rodzica od informacji dotyczących dziecka, – wymazywanie drugiego rodzica z życia dziecka, niszczenie zdjęć i pamiątek- deprecjonowanie i przedstawianie rodzica w złym świetle („pranie mózgu” dziecka), – manipulowanie uczuciami, przekupywanie dziecka w celu zakłócenia relacji z drugim rodzicem, – deprecjonowanie i przedstawianie drugiego rodzica w złym świetle, – zakazywanie dziecku swobodnego mówienia i wyrażania miłości…