środa, 17 lipiec 2024
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Archiwa miesięczne: styczeń, 2024

Informujemy, że na stronie internetowej Powiatu Jarosławskiego został zamieszczony poradnik pn. EDUKACJA PRAWNA : https://powiat.jaroslawski.pl/edukacja-prawna Mieszkańcy mogą tam znaleźć w przystępny sposób omówione różnego rodzaju problemy z zakresu poszczególnych dziedzin prawa, które mogą okazać się przydatne dla Państwa w codziennych sprawach. Zachęcamy Państwa do korzystania z wiedzy zawartej na stronie :https://powiat.jaroslawski.pl/edukacja-prawna

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej Powiat Jarosławski od 1 stycznia 2016 roku realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Przedsięwzięcie to już od kilku lat zapewnia dostęp do pomocy prawnej zupełnie za darmo osobom, które nie stać na skorzystanie z płatnej, komercyjnej porady. W roku 2024 Starosta Jarosławski uruchomił 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, oraz 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym punkt ze specjalizacją niepodatnej mediacji. Punkty mają pięć lokalizacji w miejscowościach wiejskich, co umożliwia łatwiejszy dostęp do…

Stowarzyszenie „CRAS” realizuje projekt pn. „Krok w przyszłość”, w którym oferuje bezpłatne szkolenia zawodowe wg potrzeb oraz płatne 3 lub 4-miesięczne staże zawodowe. Projekt jest realizowany na podstawie umowy dofinansowania z PFRON w ramach pilotażowego programu „Absolwent”. Nabór do projektu trwa do 28.01.2024r. Projekt skierowany jest do 16 osób z niepełnosprawnościami, w tym co najmniej 10 osób ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które spełniają łącznie następujące warunki: posiadają orzeczony stopnień niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany lub lekki), (w projekcie jest jeszcze 7 wolnych miejsc dla osób z umiarkowanym/znacznym stopniem i 2 miejsca dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności) pozostają bez zatrudnienia,…