niedziela, 3 marzec 2024
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Wyniki: „Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz sprzętu audiowizualnego” w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

0

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu przedstawia poniżej informacje dot.
„Dostawy sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz sprzętu audiowizualnego” w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014 – 2020.

Informacja z sesji otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyniku

Autor: Beata Kiełbasińska