piątek, 20 Wrzesień 2019
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

INFORMACJA / ŚWIADCZENIE 300+

0

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu
informuje, że w związku z realizacją
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.05.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061)

  (300+)

– rodziny zastępcze,

– osoby usamodzielniane z pieczy zastępczej,

– dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych
oraz opiekuńczo-terapeutycznych

mogą ubiegać się o jednorazowe świadczenie
w związku z rozpoczęciem roku szkolnego
w wysokości 300 zł na dziecko.

Świadczenie będzie przyznawane na wniosek, który można składać
od 01.08.2019 r. do 30.11.2019 r.
– osobiście w siedzibie PCPR w Jarosławiu (pokój 215)
– za pośrednictwem poczty (adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław)
– drogą elektroniczną poprzez ePUAP (przyjmowanie wniosków od 01.07.2019r.)

Świadczenie przysługuje na każde dziecko przebywające w rodzinie zastępczej bądź placówce  lub osobie usamodzielnianej uczącej się w:
– szkole podstawowej,
– dotychczasowym gimnazjum,
– szkole ponadpodstawowej,
– dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej
(z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych)
do 20 roku życia
lub do 24 roku życia w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Druk wniosku do pobrania w biurze PCPR
lub na stronie internetowej: www.pcpr-jaroslaw.pl/wnioski/

NA WSZYSTKIE DZIECI UCZĄCE SIĘ W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH, PONADGIMNAZJALNYCH
NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ ZAŚWIADCZENIE SZKOLNE – POTWIERDZAJĄCE TYP SZKOŁY!

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Jarosławiu,
w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00. 

lub pod numerem telefonu (16) 624 62 18.