poniedziałek, 27 maj 2024
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Otwarty konkurs ofert – prowadzenie mieszkania wspomaganego w 2024 r.

0

OTWARTY KONKURS OFERT
na zlecenie w formie wsparcia wykonania zadania publicznego

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 571) oraz art. 19 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 901 z późn. zm.) Zarząd Powiatu  Jarosławskiego

ogłasza otwarty konkurs ofert

dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na realizację zadania publicznego w formie wsparcia:

PROWADZENIE MIESZKANIA WSPOMAGANEGO w 2024r.