niedziela, 3 marzec 2024
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Tożsamość dziecka w pieczy zastępczej – szkolenie

0

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu było pomysłodawcą i organizatorem szkolenia adresowanego do rodzin zastępczych z ternu Powiatu Jarosławskiego pn. „ Tożsamość dziecka w pieczy zastępczej”. Odbyło się w sali nard Starostwa Powiatowego w Jarosławiu w dniu 22 listopada 2023 r.
Szkolenie poprowadziła Prezes Stowarzyszenia Nowy Dom w Zawierzbie Pani Magdalena Koczaj – Kizior. Pani Prezes jest równocześnie rodzicem zastępczym, prowadzącym rodzinę zastępczą zawodową oraz psychologiem klinicznym i osobowości, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami zastępczymi.
W szkoleniu uczestniczyli rodzice zastępczy prowadzący rodziny zastępcze niezawodowe oraz zawodowe, pracownicy Domu pod Lipami oraz Lipowego Zakątka Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Radymnie oraz koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej tut. PCPR.
Głównym tematem szkolenie było omówienie kształtowania się tożsamości dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej w kontekście jego relacji z rodzicami biologicznym. Poruszone zostały również tematy wpływu kontaktów dzieci z rodzicami naturalnymi na ich funkcjonowanie w pieczy zastępczej oraz trudności z jakimi zmagają się rodzice zastępczy i opiekunowie we współpracy z rodzicami naturalnymi.
Spotkanie miało nie tylko na celu podniesienie kompetencji wychowawczych uczestników ale było również doskonałą okazją do wymiany własnych spostrzeżeń i doświadczeń związanych z codzienną pracą rodzica zastępczego.

 

20231122_145445